Ewa Tomaszewska

Praca nie obietnice

lista nr 1 miejsce: 7

Wybory

Parlamentarne

2015

Uczestniczenie w życiu publicznym kraju i obecność w miejscach narodowej pamięci to dla mnie  zawsze był  zaszczyt i obowiązek wobec  Polski oraz tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny i przyszłych pokoleń.

 
Mam świadomość, że jeszcze wiele spraw i problemów w naszym kraju wymaga rozwiązania, dlatego Państwa poparcie w  nadchodzących wyborach parlamentarnych umożliwi mi:

 

działanie na rzecz zmian prawa, ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy,

wspieranie działań na rzecz przestrzegania prawa pracy,

w szczególności na rzecz ograniczania stosowania „umów śmieciowych”,


wspieranie działań na rzecz rozwoju komunalnego budownictwa mieszkaniowego,


zabieganie o przestrzeganie praw pacjentów do ochrony zdrowia

(dostępność przychodni i szpitali),

wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz rodzin wielodzietnych,

osób ubogich, bezdomnych, chorych terminalnie.

Apel ZRM NSZZ "Solidarność" z dnia 5.10.2015 w sprawie poparcia kandydatury Ewy Tomaszewskiej w wyborach do Sejmu RP {otwórz}

Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość