Ewa Tomaszewska

Praca nie obietnice

lista nr 1 miejsce: 7

O mnie

Ukończyłam studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Studia Podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. B. Jańskiego.

Od początku związana jestem z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. Przez 14 lat byłam członkiem Komisji Krajowej. W Prezydium KK odpowiadałam za politykę społeczną. „Solidarność” była i jest najważniejszym wydarzeniem w moim życiu.


Mandat posła sprawowałam w III kadencji Sejmu RP, senatora w VI kadencji, posła Parlamentu Europejskiego w VI kadencji oraz radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego w I i IV kadencji.
W Sejmiku uczestniczyłam w pracach zespołu, przyznającego co roku ponad 400 stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Brałam udział w przyznawaniu środków z PFRON na inwestycje, poprawiające warunki edukacji niepełnosprawnej młodzieży w naszym województwie. Uczestniczyłam w przyznawaniu środków na remonty obiektów zabytkowych.


Pełniąc  funkcje publiczne biorę udział w pracach dotyczących polityki społecznej, rodzinnej, zatrudnienia, ochrony praw pracowniczych oraz edukacji i kultury. Wytrwale zabiegam o przestrzeganie praw człowieka.


Duże znaczenie mają dla mnie przyjacielskie kontakty ze środowiskiem kombatanckim (członkowie AK, Powstańcy warszawscy, więźniowie okresu stalinowskiego) oraz wypełnianie białych plam naszej historii. Aktywnie wspieram liczne organizacje społeczne i młode talenty malarskie. Od 1996 roku funduję nagrodę za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Piszę wiersze, słucham muzyki klasycznej. Moją pasją jest malarstwo, które z braku czasu zastępuję fotografią.

 
W 2010 roku „za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” zostałam odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.